کتاب خمپاره های نقلی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی خمپاره های نقلی

حجم دانلود: 6.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 192

توی میدان تیر، گل ایاز، پیرمرد زهوار در رفته تحمیلی دسته یکم ، هرچه با اسلحه تیر قلقگیری می اندازد به سمت سیبل، تیرها به همه جای عالم می خورد، غیر از سیبل مشکی و بزرگ تیراندازی.

نوبت به شلیک تیرهای اصلی که می رسد، میروم و زیر سیبل گل ایاز چهار زانو می نیشینم. فرمانده مرتضی مبهوت خودش را به من می رساندو تشر می زند:" از جونت سیر شدی دارعلی؟ چرا رفتی زیر سیبل گل ایاز نشستی؟"

لبخند کشداری تحویل مرتضی می دهم و می گویم:" بر عکس با تیر اندازی گل ایاز، هیچ جا امن تر از سیبل نیست قربون"...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خمپاره های نقلی

مشخصات کتاب خمپاره های نقلی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : دار و دسته ی دارعلی

صفحات کتاب : 192

کنگره : ‏‫‭PIR۸۱۳۱‭‬‭‬‭ /ح۴۳‏‫‭خ۸ ۱۳۹۵‬

دیویی : ‏‫‭‭۸‮فا‬۳/۶۲

کتابشناسی ملی : 4548280

شابک : 978-600-03-0652-6

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب خمپاره های نقلی