کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد هفتم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد هفتم)

حجم دانلود: 193.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 28

«قَدْجائَکُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ» انتظار آورنده‌ی قرآن این است که همه مردم و بخصوص مسلمانان که آن را کتاب مقدّس دینی و راهنمایی آسمانی و فوق بشری می‌دانند در آن تدبّر کنند، یعنی به ظاهر الفاظ و حتّی معانی آن اکتفا ننمایند، بلکه در آن خوب بیندیشند. خود قرآن، مطالعه سطحی و شنیدن و خواندن بدون دقّت در مقصود و غرض آیات خود را مورد سرزنش قرار داده است. قرآن از مردم و بویژه از ایمان آورندگان به آن اجمالا می‌خواهد که در سه مرحله از آن بهره‌مند شوند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد هفتم)

مشخصات کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد هفتم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : پاسخ‌ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی

صفحات کتاب : 28

نظرات درباره کتاب پاسخ‌های کوتاه و تفصیلی به یکصدوچهارده سؤال قرآنی (جلد هفتم)