کتاب اقتصاد بحران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اقتصاد بحران

حجم دانلود: 34.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 281

جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می توان آن ها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشیی از جنگ ها و قحطی ها و غارت حکام از نمونه های مختلف این بحران های اقتصادی هستند.

در این کتاب ما خود را به بررسی آن دسته از بحران ها محدود می کنیم که دارای شرایط زیر باشند:
اول، در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی بر اساس قواعد متعارف عقلی و معمولا بر اساس پیگیری آگاهانه مردم انجام شود.
دوم بحران های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خود کار نظام اقتصادی و یا استفاده نامناشب عمدی و یا سهوی از اهرم های سیاستگذاری در دوره های زمانی قبل حاصل شده باشد.

مورد اول ممکن است در نگاه اول یک...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اقتصاد بحران

مشخصات کتاب اقتصاد بحران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 281

نظرات درباره کتاب اقتصاد بحران