کتاب امر مطلق

مطالعه ای در فلسفه اخلاق کانت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی امر مطلق

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 378

کانت توانست سخنی نو درباره ی اخلاق بگوید. این موفقیت قابل توجه همه ی مؤلفان بعدی فلسفه ی اخلاق را واداشت تا آراء او را بررسی کنند اگرچه گاهی تنها برای این که اشتباهات او را رد کنند.

جالب این است که خود کانت اصلاً ادعا نمی کند که در تفکر اخلاقی انقلابی فلسفی به پا کرده نظیر آنچه که در تفکر نظری کرده است. او البته می دانست که در پی انجام کاری است که هیچ کس در انجامش موفق نبوده است یعنی، طرح اصول نخستین اخلاق جدا از همه ی ملاحظات نفع شخصی و حتا جدا از کاربستشان در مسائل جزئی انسان ها.

اما او معتقد بود که فقط دارد از اصلی که انسانهای خوب همیشه با آن درباره ی اخلاقی بودن حکم کرده اند. هرچند نمی توانسته اند آن را برای خود روشن کنند یا آن را از اصول دیگر مربوط به بهروزی فرد و فوائد زندگی اخلاقی متمایز کنند. صورت بندی جدیدی ارائه می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب امر مطلق

مشخصات کتاب امر مطلق

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 378

کنگره : B۲۷۹۹‭‬ ‭/‮الف‬۳‏‫‬‮‭‏‫‭پ۹ ۱۳۹۷

دیویی : ۱۷۰/۹۲۴

کتابشناسی ملی : 5173019

شابک : 978-964-426-977-6

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب امر مطلق