کتاب الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا

حجم دانلود: 742.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 256

«کابالا»، بر دو محور اصلی شیطان شناسی و ارتباط با شیاطین و تأسیس مملکت اسرائیلی، به عنوان مملکت مسیح وعده داده شده، استوار است.

جای آن است تا پرسیده شود این ایدئولوژی غیرالهی و پشتوانه ی شیطانی آن یعنی علوم خفیّه و فنون ساحری (میراث سامری و مصریان عصر باستان) چگونه از شرق خارج و به اروپا منتقل شد؟

در واقع، کابالا، مجموعه ای از نسخه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های فراهم آمده توسط صوفیان و مرتاضان یهودی برای فراخوانی و ارتباط گیری با نیروهای ماورائی شیطانی است تا از این طریق، ساحت نگاه و عمل یهود برای سلطه ی آشکار و نهان بر جهان و ساکنان جهان، گسترده شود و زمینه ها برای بسط قدرت شیطانی و حکومت او در آخرالزّمان (و در مصاف با موعود آخرالزّمان) فراهم آید.

«الیگارشی» معنای دیگر زرسالاری یا به عبارت دیگر، تسلّط اقلّیت ثروتمند در جامعه بر اکثریت مردم است و «الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا» بیان روایت بلند حاکمیّت عقاید و تفکّرات رهبران یهودی، کتاب انحراف یافته ی آنان و منش و روش شیطانی آنان بر جوامع بشری است. جریان دیرینه و پیچیده ای که استاد اسماعیل شفیعی سروستانی به خوبی آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.

آنچه که در جلد چهارم «تاریخ فرهنگی قبیله ی لعنت» بیان شده است، مبانی فکری یهودیّت در قرون کهن و معاصر است که در میان آن ها، حاخام ها، کتاب تلمود و عقاید کابالا جایگاه ویژه ای دارد. استاد سروستانی با محوریت قرار دادن نقش ابلیس در میانه ی این غوغا، به شرح جریان های رفته بر یهودیّت از دیرباز تا کنون پرداخته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا

مشخصات کتاب الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تاریخ فرهنگی قبیله لعنت

صفحات کتاب : 256

کنگره : ‏‫‬‭BP222/65‏‫‬‭/ش7ت2 1394

دیویی : 297/44

کتابشناسی ملی : 3759996

شابک : 978-964-6938-83-0

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب الیگارشی حاخامی، تلمود و کابالا