کتاب فیروزآباد

تاریخ، فرهنگ

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی فیروزآباد

حجم دانلود: 15.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 1080

این کتاب حاصل عشق به زادبوم من است و سالی چند به درازا کشید تا متخصصان هر رشته را بیابم و از آن ها درخواست مقاله کنم. خوشبختانه عده ای از فرهیختگان پذیرفتن دو نوشته های ارزشمندشان زینت بخش این کتاب شد.

شوربختانه بعضی نپذیرفتند، یا فرزانگانی که مرگ مهلت نوشتن را از آن ها گرفت و جای نوشته های ارزشمندشان در این کتاب خالی است، دانشمندانی چون شادروان استاد ایرج افشار که قول نوشتن کتیبه ای اسلامی در فیروزآباد را دا ده بود و دکتر مسعود آذرنوش، ریاست پژوهشکده باستانشناسی، که قصد داشت گزارشی دربارة آخرین حفاری گور را بنویسد، روحشان شاد.

به هر ترتیب این مجموعه در 11 بخش گردآوری شد.
نخست به بررسی جغرافیای طبیعی اختصاص یافت که لازم بود تا ویژگی های اقلیمی آن برای خواننده مشخص شود،
فصل دوم جغرافیای تاریخی و پیشینۀ شهر و رویدادهایی که بر این ناحیه و مردمان آن رفته است.
بخش سوم به بررسی آثار تاریخیِ باقی مانده از سده های پیشین و ارزش باستان شناسی این آثار پرداخته شد.
بخش چهارم جغرافیای اقتصادی با ذخایر گاز و بیبهره بودن این منطقه از مزایای اقتصادی آن، که می توانست پربارتر باشد اما متخصص این بخش را دیر یافتم.
بخش پنجم جغرافیای انسانی و فرهنگ عامۀ غنی آن است.
بخش ششم در بررسی زبان و گونۀ فیروزآبادی است با واژه های فراوانی از زبان پهلوی.
بخش هفتم فرهنگ و ادبیات است با دانشمندانی چون ابن مقفع، مجدالدین فیروزآبادی و ...
بخش هشتم ساختار کنونی شهر.
بخش نهم ایل قشقایی.
بخش دهم فیروزآباد در تاریخ، گزیده نوشته هایی از گذشته تا کنون
و بخش یازدهم د ر خاطره هاست ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فیروزآباد

مشخصات کتاب فیروزآباد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 1080

کنگره : ِ1396 4ک 64ی/DSR2111

دیویی : 955/63

کتابشناسی ملی : 4879953

شابک : 978-964-426-942-4

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب فیروزآباد