کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجار و مشروطه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجار و مشروطه

حجم دانلود: 1.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 257

تاریخ مشروطه ایران در بیش از یک سده گذشته بارها از سوی پژوهشگران و تاریخ پژوهان داخلی و خارجی با رویکردهای متعد و از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مجموعه این آثار تحت تاثیر علمیت تاریخ و روش تجربی در علوم طبیعی، به طور عمده در صدد کشف ریاضی وار علل وقایع برآمده اند. روش های پژوهش در حوزه اندیشه سیاسی به ویژه بررسی تحول حوزه مفاهیم با رویکرد تفسیری و انتقادی است تا افزون بر طرح چگونگی رخدادها به چرایی در پیش گرفتن مواضعی خاص از جانب بازیگران تاریخ بپردازد، ادارک انسان هایی که آن رخدادها را ایجاد کرده و آن را احساس نموده اند یا درباره آن اندیشیده اند.

نگارنده در این کوشش تاثیر و تعامل مولفه های اساسی سه ضلعی دانش، گفتمان و قدرت را در جهت دهی آدمی برای دستیابی برای اغراض انسانی مد نظر قرار داده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجار و مشروطه

مشخصات کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجار و مشروطه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 257

کنگره : ‏‫DSR۱۱۳‭‬‭ /ق۹‏‫‭‏‫‭آ۲ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۰۴۵‬

کتابشناسی ملی : 4910137

شابک : ‏‫‬‭978-964-426-952-3

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب جدال های مفهومی درباره عدالت خواهی در دوران قاجار و مشروطه