کتاب مباحثی پیرامون حقوق بشر

ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ردم‌س‍الاری‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مباحثی پیرامون حقوق بشر

حجم دانلود: 865.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 208

در عصری که شعار "حقوق بشر" رایج زبان ها و آرمان بین المللی است و عمدتا کارها با این معیار تکذیب یا تصدیق می شود، بشر و به خصوص جامعه ی ما که به طور مداوم به نقض حقوق جهانی بشر متهم می شود نیازمند بررسی و آشنایی کامل و جامع با این مساله است.

ما باید بدانیم که حقوقی که به نقض آن متهم می شویم چیست؟ این حقوق که حتی در مواردی چند، به گفته ی غرب، با دین ما نیز تعارض دارد و موازین شرعی، مغایر با آن قلمداد می گردد، چگونه اند؟ و این حقوق، از چه منشای صادر می شود که با خداپرستی در تضاد است؟ نویسنده ی این کتاب با هدف ارزیابی حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و مادی، به منظور روشن شدن تفاوت میان این دو دیدگاه و شناخت راه صواب و حقوق بشر واقعی، آن را در دو بخش کلی حقوق بشر و مردم سالاری در نظام اسلامی و پنج فصل حیثیت و حقوق انسانی؛ جهان بینی؛ منابع حقوق بشر؛ دموکراسی و جهت حرکت اجتماع؛ و آزادی چیست؟ تدوین کرده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مباحثی پیرامون حقوق بشر

مشخصات کتاب مباحثی پیرامون حقوق بشر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 208

کنگره : BP۲۳۰/۱۴‭/ع‌۹م۲

دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۴

کتابشناسی ملی : م85-16509

شابک : 9647722281‬

سال نشر : 1385

نظرات درباره کتاب مباحثی پیرامون حقوق بشر

98937****9561

خیلی خوبه ممنون

1395/2/20

پاسخ