کتاب ارتباط و شیوه های ارتباطی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ارتباط و شیوه های ارتباطی

حجم دانلود: 921.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 104

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که سازمانی ارتباطی است و عمده فعالیت ها و اهداف آن در بستر ارتباطات انسانی چهره می بندد، نمی تواند از دانش موجود در زمینه مباحث و شیوه های ارتباطی برکنار بماند. از این رو، همواره می کوشد در برنامه های آموزشی و در فرایندهای گوناگون عملکرد خود از دانش ارتباطی برای بهبود عملکرد و ارتقا دانش و بینش کارکنان خود بهره مند شود.

کتاب حاضر در سه فصل سامان گرفته است:
فصل اول با عنوان ارتباطات چیست؟ به موضوعاتی مانند: تعریف ارتباطات، رویکردهای مطالعه ارتباطات، شبکه های متنوع ارتباطات، انواع ارتباطات و موانع ارتباطات می پردازد.

در فصل دوم، با عنوان «چرا به ارتباطات نیازمندیم؟»، این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: اهمیت و ضرورت ارتباطات سازمانی، ویژگی های ارتباطات سازمانی، اهداف ارتباطات در سازمان و دلایل برقراری ارتباط.

موضوعات فصل سوم با عنوان: چگونه ارتباطات را بکاربگیریم؟ بدین قرار است: فرایند ارتباطات، الگوهای ارتباطی، روش های برقراری ارتباط، روش های بهبود ارتباطات، اصول ایجاد ارتباط اثربخش و الگوی بهبود ارتباطات.
پایان بخش کتاب، بخش خودآزمایی، فهرست منابع و مأخذ، فهرست نمودارها و جداول است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ارتباط و شیوه های ارتباطی

مشخصات کتاب ارتباط و شیوه های ارتباطی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : دانستی های یک رایزن فرهنگی

صفحات کتاب : 104

کنگره : P90‏‫‭/‮الف‬85‮الف‬4 1394

دیویی : 302/23

کتابشناسی ملی : 3918300

شابک : 978-964-439-696-0‬‬

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب ارتباط و شیوه های ارتباطی