کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

حجم دانلود: 2.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 210

در کتاب "فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان" به بررسی سبک پوشش زنان و تأثیر پذیری آن از فرهنگ جهانی به واسطه سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی پرداخته شده است.

هدف از این کار توصیف نوع سبک پوشش زنان در محیط های اجتماعی با تأثیر پذیری از فرهنگ جهانی است. فرضیات این تحقیق، شامل بررسی رابطه هر یک از متغیرهای سبک زندگی، سرمایه فرهنگی و ارتباط جهانی با سبک پوشش می باشد.

این پژوهش صرفاً به ارتباط متغیرها و مفاهیم اجتماعی و جامعه شناختی با پدیدۀ سبک پوشش می پردازد و سعی دارد به شیوه ای علمی و عاری از هرگونه سو گیری های شخصی نتایج شفافی را ارائه دهد. در این پژوهش روش تحقیق پیمایش،ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه گیری به صورت سهمیه ای می باشد.

نتایج نشان داد که سبک زندگی و ارتباط جهانی رابطه معناداری را با سبک پوشش زنان داشته، ولی سرمایه فرهنگی رابطه ای با سبک پوشش زنان نداشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

مشخصات کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 210

کنگره : BP230/17‏‫‭/‮الف‬937ف4 1395

دیویی : 297/636

کتابشناسی ملی : 4586063

شابک : 978-600-459-008-2‬‬

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب فرهنگ جهانی و سبک پوشش زنان