کتاب فقر انفاق

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی فقر انفاق

حجم دانلود: 168.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 23

دیدگاه اسلام نسبت به فقر و انفاق در این مجموعه که متشکل از دو بحث: فقر و انفاق می باشد، دیدگاه اسلام نسبت به این دو پدیده مطرح شده است. در بحث فقر با توجه به عوامل و ریشه های آن به تقسیم و دسته بندی آن به فقر سرمایه داری، استعماری، خودساخته و طبیعی توجه شده، سپس به راه حل های ارائه شده در این زمینه پرداخته شده و در نهایت راه حل جامعی پیش روی خواننده قرار داده شده است.در بحث انفاق نیز به ارزش و انگیزه و اندازه و شکل و روش و مصارف و موانع و وسعت و گستردگی انفاق، توجه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فقر انفاق

مشخصات کتاب فقر انفاق

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 23

نظرات درباره کتاب فقر انفاق