کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جاذبه و دافعه علی علیه السلام

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 152

معرفی کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام


کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام شامل چهار سخنرانی از استاد شهید مطهری در سال 1346 شمسی است که در حسینیه ارشاد صورت گرفته و مشتمل بر یک مقدمه و دو بخش است. شخصیت عظیم و گسترده امیرالمؤمنین علی علیه السلام وسیعتر و متنوع تر از این است که یک فرد بتواند در همه جوانب و نواحی آن وارد شود و توسن اندیشه را به جولان آورد. برای یک فرد، حداکثری که میسر است این است که یک یا چند ناحیه معین و محدود را برای مطالعه و بررسی انتخاب کند و به همان قناعت ورزد.


یکی از جوانب و نواحی وجود این شخصیت عظیم، ناحیه تأثیر او بر روی انسان ها به شکل مثبت یا منفی است و به عبارت دیگر «جاذبه و دافعه» نیرومند اوست که هنوز هم نقش فعال خود را ایفا می نماید و در این کتاب درباره اش گفت و گو شده است.


شخصیت افراد از نظر عکس العمل سازی در روح ها و جان ها یکسان نیست. به هر نسبت که شخصیتْ حقیرتر است کمتر خاطرها را به خود مشغول می دارد و در دل ها هیجان و موج ایجاد می کند، و هر چه عظیمتر و پرنیروتر است خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است، خواه عکس العمل موافق یا مخالف.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام

مشخصات کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 152

کنگره : BP37/35‭/م‌6ج‌2 1362

دیویی : 297/951

کتابشناسی ملی : ‭م‌62-1941

سال نشر : 1362

نظرات درباره کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام