کتاب نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 364.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 96

خلاصه کتاب نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

کتاب «نظریۀ اعتباریات و نظریۀ اجتماعی» چهار گفتار علمی است که توسط دکتر حسین هوشنگی، دکتر محسن جوادی، دکتر ابراهیم فیاض و سیدعلی سیدی فرد ارائه شده اند، توسط نشر سدید (انتشارات بسیج دانشجویی عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام) و به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

این کتاب علاوه بر شرح و توضیح نظریۀ اعتباریات، به تحلیل و بیان نسبت این نظریه با برخی موضوعات اساسی در نظریۀ اجتماعی می پردازد.

مقالۀ اول با عنوان «نظریۀ اعتباریات و علوم انسانی» به توضیح خطوط کلی این نظریه و بیان نسبت آن با علوم انسانی می پردازد.

مقالۀ دوم با عنوان «نسبی گرایی فرهنگی، نسبی گرایی اخلاقی و نظریۀ اعتباریات»، ابتدا انواع نسبی گرایی ها را توضیح می دهد و سپس می کوشد تقریری از نظریۀ اعتباریات ارائه دهد که مستلزم نسبی گرایی اخلاقی نباشد.

مقالۀ سوم با عنوان «نظریۀ اعتباریات و مسئلۀ فرهنگ»، جایگاه این نظریه را در فهم و تبیین مسائل فرهنگی روشن می کند.

مقالۀ چهارم با عنوان «نظریۀ اعتباریات و جامعه شناسی معرفت» نیز سعی می کند لوازم نظریۀ اعتباریات در حوزۀ جامعه شناسی معرفت را بیان نماید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

مشخصات کتاب نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 96

کنگره : ‏‫BBR55‭‬ ‭/‮الف‬42‏‫‭گ7 1395

دیویی : ‏‫‬‮‭189/1

کتابشناسی ملی : 4238082

شابک : 978-600-7850-35-0‬‭‬‬‬

سال نشر : 1395

نظرات درباره نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی