کتاب ترجمه های کهن شهاب الاخبار

تحلیل واژگانی و ساختاری همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ترجمه های کهن شهاب الاخبار

حجم دانلود: 3.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 916

در این پژوهش به بررسی سه نسخه ی کهن از ترجمه ی احادیثِ نبوی در کتابِ «شهاب الاخبار» می پردازیم که توسط قاضی ابوعبدالله محمد ابن سلامه معروف به قضاعی مغربی مصری ( د. 454 ه ) گردآوری شده است.

قاضی قضاعی در این کتاب حدود هزار حدیث را بدون ذکر سلسله ی اسناد بر اساس ساختار جملات از پیامبر(ص) گردآوری کرده است. او در کتابی دیگر با نام «مسندالشهاب» سندهای خود را آورده است. این احادیث دارای شرح های متعدد عربی (حدود بیست شرح) و سه ترجمه و شرح کهن فارسی است (نک: نسخه ی تصحیح شده توسط استاد دانش پژوه، دیباچه، صص ب، ج، د).

ترجمه ی فارسی این اثر توسط نوه ی قاضی قضاعی ابوالحسن علی ابن احمد که معروف به ابن-قضاعی است با عنوان « ترک الاطناب فی شرح الشهاب» انجام گرفته که متعلق به اواخر سده ی پنجم هجری و اوائل سده ی ششم است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ترجمه های کهن شهاب الاخبار

مشخصات کتاب ترجمه های کهن شهاب الاخبار

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 916

کنگره : ‏‫‭BP142/5‏‫‭/ق6ش904223 1392

دیویی : ‏‫‭297/218

کتابشناسی ملی : 3233928

شابک : 978-964-426-693-5‬‬

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب ترجمه های کهن شهاب الاخبار