کتاب مجموعه طنزهای مهتاز

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 173

خلاصه کتاب مجموعه طنزهای مهتاز

کتاب مجموعه طنز مهتاز، نوشتۀ رضا سلیمی فامنین، طنز را یک نگرش مخصوص از زاویه ای ویژه به جامعه و روابط اجتماعی می داند که اغلب افراد به آن پناه می برند.

وقتی یک دنیا تلخی و بدبختی روی کسی آوار می شود، اگر یأس و نومیدی زمینش نزند، یا سر از فلسفه در می آورد و یا به طنز و شوخی پناه می برد. (چاپلین)

گاهی طنز خطرات آینده را گوش زد می کند و گاه گذشته را نقد می کند اما تمام این ها فقط و فقط برای اندیشیدن بیشتر و در جهت اصلاح است. طنز قبل از اینکه اشخاص را مورد نقد قرار دهد، شخصیت ها را نقد می کند و همزمان با آن روابط میان آن ها را زیر ذره بین می گذارد و بزرگ می کند. زوایایی را که از نگاه دیگران دور مانده با رنگ و لعاب و پیاز داغ بیشتر عیان و بیان می کند.

از سوی دیگر محدودیت های اجتماعی نیز مزید بر علت است. اشارۀ نزدیک به رویداد طنز می تواند موجب رنجش بعضی از افراد جامعه شود. لذا باید مطلب طنز را بارها و بارها در لفافه پیچید. بارها و بارها شخصیت های آن را عوض کرد تا واقعیت در عمیق ترین بطن طنز قرار گیرد تا فقط دارای تأثیر مثبت فرهنگی باشد نه تخریب اجتماعی.

به نقل از رضا سلیمی: حرفۀ من طنز نویسی نیست، بلکه این طنز است که گاهی اوقات مرا می یابد و در ذهنم شکل می گیرد. به نظر من اجتماع پر از طنز است. فقط باید طنز بین بود. اما بیان آنچه که دیده می شود و نشان دادن آن به دیگران کار ساده ای نیست. هنری بالا و والا را می طلبد که مدعی داشتن آن نیستمُ و در این کتاب به طور مبتدی به طنز پرداخته ام.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 173

کنگره : ‏‫PIR۸۰۹۸‭‬ ‭/ل۹۸۳‏‫‬‭م۳ ۱۳۹۱

دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۷/۶۲

کتابشناسی ملی : ۲۷۸۰۲۲۴

سال نشر : 1391

نظرات