کتاب اسکندرنامه

بخش ختا

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اسکندرنامه

حجم دانلود: 7.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 360

شاید بتوان گفت مفصل ترین و پرتنوع ترین قصه های عامیانه چند قرن اخیر، اسکندرنامه نقالی است. البته اسکندرنامه از دیرباز خواننده و شنونده داشته و گذشته از روایت های منظوم (فردوسی و نظامی) یک روایت به نثر کهن از قرن ششم دارد.

تالیف اسکندرنامه نقالی را به منوچهرخان حکیم نسبت داده اند که دقیقا مشخص نیست چه کسی است. چه بسا این کلمه صورت تحریف شده «منوچهر شصت کله» از نخستین راویان این داستان بوده باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اسکندرنامه

مشخصات کتاب اسکندرنامه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 360

کنگره : ‏‫PIR8148‭‬‭ /ب443‏‫‭‮الف‬5 1390

دیویی : ‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 2580410

شابک : ‫‮‭978-600-253-018-9

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب اسکندرنامه