کتاب روش نقد (جلد پنجم)

نقدمکتب ها، آرمان تکامل (اگزیستانسیالیسم)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی روش نقد (جلد پنجم)

صفحات کتاب : 63

معرفی کتاب روش نقد (جلد پنجم)

کتاب روش نقد (جلد پنجم)  از مجموعه پنج جلدی روش نقد استاد علی صفایی حائری است. مجموعه روش نقد در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، نقد شده اند. در این نوشته نیز با توجه به آرمان تکامل به تحلیل و نقدی از اگزیستانسیالیزم می پردازد و با مطرح کردن اندیشه هایی از هایدگر و سارتر و... به جمع بندی این افکار و سپس تحلیل و نقد آن ها می پردازد. جلد پنجم این مجموعه به نقد آرمان تکامل مکتب اگزیستانسیالیسم پرداخته است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روش نقد (جلد پنجم)

مشخصات کتاب روش نقد (جلد پنجم)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 63

کنگره : ‏‫‬‮‭PN81

دیویی : ‏‫‬‮‭801/95

کتابشناسی ملی : 6199673

شابک : 978-964-7803-29-8

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب روش نقد (جلد پنجم)