کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

بانضمام مترادفها با استفاده از روش اختصاصی 5P

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

حجم دانلود: 3.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 208

آموختن زبان های بیگانه نیازی ضروری و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است. اکنون که سخن از جامعه جهانی، انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات است به نظر می رسد برقراری ارتباط با دنیای خارج یکی از معیارهای اساسی پیشرفت افراد در عرصه های علمی و ابعاد مختلف اجتماعی است.
از طرفی زبان فراتر از وسیله ای برای برقراری ارتباط که وسیله ای برای درک بهتر فرهنگ وتمدن ملل مختلف است و از این رو چشم انداز وسیعی را در دیدگان فرد می گشاید.
در میان زبان های بیگانه، زبان انگلیسی به واسطه تسلط آن در دنیای ارتباطات و غلبه آن در رسانه های دیداری و شنیداری اکنون عمده ترین وسیله نمادی جهت انتقال علوم و فنون بوده و آموختن آن اولویت اول دانش آموزان ودانشجویان است. روش های...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

مشخصات کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 208

کنگره : ‏‫‭PE1449‏‫‭/م3ک2 1392

دیویی : ‏‫‭428/1

کتابشناسی ملی : 3199136‬‬

شابک : 978-600-6323-21-3

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور