مشتری مداری - لیست آثار

مشتری مداری

جیمز ال.هِسکت

2,000 تومان

پیدا اما پنهان

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

با نفوذها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

مشتریان چگونه فکر می کنند

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

خدمات پس از فروش

پادکست بازاریابی ایران

رایگان