مدیریت بازار - لیست آثار

کتابچه قدرت چرا

سی ریچارد ویلمن

از 2,000 تا 3,000 تومان

معجزه بازاریابی

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

کشش و تقاضا

مهدی محمدی

10,000 تومان

کتابچه مانع یک راه است

رایان هالیدی

از 2,000 تا 3,000 تومان

پدر پولدار، پدر بی پول

رابرت کیوساکی

از 4,000 تا 12,000 تومان

کتابچه تحویل شادی

تونی شی

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه آیین پیروزی

جک ولش

از 2,000 تا 3,000 تومان

مدیریت تولید

سیده سیمیه حسینی تکلیمی

25,000 تومان