������������ �� ������ �� ������ - لیست آثار

13 اشتباه مهلک مدیران

دابلیو استیون بران

24,900 تومان

یخ شکن ها

تام شرایتر

15,900 تومان

مدیریت جهادی

مسعود پیرمرادیان

2,500 تومان

هنر کارآفرینی

راجر کارترایت

19,500 تومان