به روایت همسر شهید - لیست آثار

ساجی

سوره مهر

15,000 تومان

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی‌ زاده

از 12,500 تا 40,000 از 12,500 تا 31,600 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی‌زاده

از 12,000 تا 33,000 از 12,000 تا 26,070 تومان

منوچهر مدق

مریم برادران

11,000 8,690 تومان

دلتنگ نباش

زینب مولایی

27,000 21,330 تومان

چمران

حبیبه جعفریان

از 2,400 تا 9,000 از 2,400 تا 7,110 تومان

شهید دقایقی

علی مرج

7,000 5,530 تومان

شهید حمید باکری

حبیبه جعفریان

6,000 4,740 تومان

زین الدین - نیمه پنهان ماه (5)

بابک واعظی

از 1,600 تا 6,000 از 1,600 تا 4,740 تومان