انقلاب و دفاع مقدس - لیست آثار

جشن حنا بندان

محمد حسین‌ قدمی

از 14,900 تا 16,000 تومان

صد روسی

میثم رشیدی مهرآبادی

10,000 تومان

آقای کاف میم

رضا پاک سیما

9,500 تومان

ابوعلی کجاست؟

نوید نوروزی

6,000 تومان

دایره زنگی

حمیدرضا شاه‌آبادی

2,500 تومان

گلستان یازدهم

بهناز ضرابی‌ زاده

از 12,500 تا 40,000 از 9,875 تا 20,000 تومان

فرزند ابوتراب علیه السلام

خاکریز ایمان و اندیشه

10,000 تومان

شهادت طلبان (جلد دوم)

حمید داودآبادی

از 42,500 تا 140,000 از 42,500 تا 110,600 تومان

میراث مقدس و جنگ ناتمام

اسماعیل نوده فراهانی

22,000 تومان

لحظه های انقلاب

محمود گلابدره ای

از 10,000 تا 20,000 از 10,000 تا 15,800 تومان

فاتح قدس

محمدحسین علیجان‌زاده‌

6,000 تومان

اینجا سوریه است

زهره یزدان پناه قره تپه

130,000 102,700 تومان

نعمت جان

سمانه نیکدل

از 8,000 تا 25,000 از 8,000 تا 19,750 تومان

شهدا برای چه افقی جنگیدند؟

وحید جلیلی

از 5,000 تا 10,000 از 5,000 تا 7,900 تومان

عصرهای کریسکان

کیانوش گلزار راغب

از 15,000 تا 45,000 از 15,000 تا 35,550 تومان

روزهای بی آینه

سوره مهر

از 9,000 تا 15,000 تومان

یازده

احمد چلداوی

7,000 تومان

مجموعه آسمان

جمعی از نویسندگان

80,000 63,200 تومان

شهادت طلبان (جلد اول)

حمید داودآبادی

از 35,000 تا 120,000 از 35,000 تا 94,800 تومان

وقتی که کوه گم شد

بهزاد بهزادپور

45,000 35,550 تومان

در حسرت یک آغوش

ستاره ها

از 5,000 تا 27,500 از 5,000 تا 21,725 تومان

از ام الرصاص تا خان طومان

مصیب معصومیان

از 30,000 تا 45,000 از 30,000 تا 35,550 تومان