شعر و دیوان - لیست آثار

گزینه اشعار نیما یوشیج

یدالله جلالی پندری

85,000 67,150 تومان

دیوان اشعار پروین اعتصامی

یدالله جلالی پندری

85,000 67,150 تومان

سربازنامه

افشین اعلا

69,000 54,510 تومان

لهوف

سید ابن طاووس

45,000 35,550 تومان

چامه به گاهه چرت

مهدی حکیم جوادی

12,000 تومان

گریه های امپراتور

فاضل نظری

از 8,500 تا 39,000 از 6,715 تا 19,500 تومان

راه سبز

اسماعیل محمدی

34,000 تومان

شعله در شمعدانی

اسماعیل سکاک

6,500 تومان

کبوتر نامه

مهرناز نصیری

6,000 تومان

یک جرعه تنفس

ماهرخ اروجی

12,000 تومان

فصل رستن

فرح پایا

5,000 تومان

دشت مینا

حیدرعلی جمشیدی

42,000 تومان

سبحه صد دانه

امیرمهدی حکیمی

20,000 تومان

پلاک ها و بی نشانی ها

بهروز اقبالی درخشان

5,500 تومان

هنر عشق

اسدالله جوان بخت

13,500 تومان

حریر و عطر بهار

محمد فرخ طلب فومنی

8,000 تومان

رنج های ناخوانده

فاطمه میرزازاد

1,200 تومان