طنز - لیست آثار

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 10,665 تا 15,750 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

بالاتر از طنز

سیداحمد حسینی احمدفدااله

2,000 تومان

نزدیک ته خیار

ناصر فیض

از 8,000 تا 25,000 از 8,000 تا 19,750 تومان

قندچین

سوره مهر

11,000 تومان

مناجات الغافلین

محمد مهدی رسولی

9,500 تومان

جوادی کجایی؟

فاطمه تقی زاده

10,000 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

8,000 تومان

مگیل

محسن‌ مطلق

از 2,000 تا 12,000 تومان

آبنبات هل دار

مهرداد صدقی

از 16,000 تا 50,000 از 16,000 تا 39,500 تومان

دم حضرت والا

احمد عربلو

از 7,500 تا 12,000 تومان

فیض بوک

ناصر فیض

از 6,000 تا 15,000 تومان