رمان - لیست آثار

پرخو

شبنم غفاری حسینی

از 10,000 تا 16,000 از 10,000 تا 12,640 تومان

اجاره نشین خیابان الامین

علی اصغر عزتی پاک

از 15,000 تا 25,000 از 15,000 تا 19,750 تومان

سنگ اندازان غار کبود

داوود غفارزادگان

11,500 تومان

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 تومان

تنها در سامسون

ترکان قربان زاده

از 7,500 تا 9,000 تومان

آتشگاه

احمد مدقق

از 8,500 تا 9,000 تومان

مزدور

هاوارد فاست

20,000 تومان

آهنگ عشق

سوری رحیمی

رایگان

رابینسون

فرهاد ساربانی

3,000 تومان

چهل و یکم

حمید بابایی

از 15,000 تا 18,000 تومان

کهکشان نیستی

محمدهادی اصفهانی

88,000 69,520 تومان

ال آی

پونه سعیدی

35,000 تومان

او سلمان شد

سید ناصر هاشم زاده

15,000 11,850 تومان

پادشاهی این جهان

الخو کارپنتیه

15,000 تومان

آخرین نگاه

رقیه یارجانلی

5,000 تومان

زندگی پی

یان مارتل

22,000 تومان

خانه ی مغایرت

محمدعلی جعفری

از 12,000 تا 24,000 از 12,000 تا 18,960 تومان

شبگرد (جلددوم)

ام البنین منیری

6,000 تومان

بیمار خاموش

الکس مایکلیدس

8,500 تومان

تریل باز

عزیز سهرابی

7,500 تومان

خوشه های خشم

جان اشتاین بک

111,000 87,690 تومان

سووشون

سیمین دانشور

45,000 35,550 تومان