تاریخ معاصر - لیست آثار

آینده انقلاب اسلامی ایران

مرتضی مطهری

از 7,000 تا 48,000 از 7,000 تا 37,920 تومان

پای تخته سیاه

سوره مهر

از 3,000 تا 12,000 از 3,000 تا 9,480 تومان

سنجاب های لهستانی

محمدعلی جعفری

10,000 تومان

جیران

لطف اله ترقی

از 8,000 تا 15,000 تومان

بر تبعید

سیدعلی خامنه ای

14,000 11,060 تومان

جمعه سیاه

حسین نیری

از 5,000 تا 7,000 تومان

سرنوشت جنازه رضاشاه

ابوالفضل طاهریان‌‌ ریزی

15,000 تومان

آوای صحرا

عبدالرحمن اونق

از 4,000 تا 15,000 تومان