علوم سیاسی - لیست آثار

تکرار یا تغییر

سیدمحمدحسین راجی

35,000 27,650 تومان

جنگ خوب است

فائقه سادات میرصمدی

20,000 تومان

گفتم اعتماد نکنید

شهید کاظمی

از 25,000 تا 65,000 از 25,000 تا 51,350 تومان

آن سوی میز

مهدی خانعلی زاده

55,000 43,450 تومان

دانش اتوپیا

امانوئل والراشتاین

10,000 تومان

صعود چهل ساله

سیدمحمدحسین راجی

از 0 تا 57,000 از 0 تا 45,030 تومان

ایران هراسی و دین ستیزی

محمدرضا نایبی پور

1,800 تومان

مردم گله مندند

حسین ایزدی

از 15,000 تا 20,000 از 15,000 تا 15,800 تومان

امنیت ملی

قباد حاجی زاده

10,000 تومان

محو اسرائیل

هادی شیرازی

10,000 تومان

پسا اسلامیسم

میلاد دخانچی

40,000 31,600 تومان

مرگ بر آمریکا

سیدعلی خامنه ای

10,000 تومان

خط قرمز

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

10,000 تومان

خود تحریمی

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

15,000 تومان

نقدی علمی بر سند 2030

سیدمحمدحسین راجی

27,000 21,330 تومان

چت مقدس

رسول آفتاب

10,000 تومان

جامعه ما

سیدمنذر حکیم

25,000 تومان