علوم سیاسی - لیست آثار

نفحات نفت

رضا امیرخانی

از 25,000 تا 42,000 از 25,000 تا 33,180 تومان

افسانه سیاه

کاساس بارتالومه دلاس

2,000 1,000 تومان

جدال دو اسلام

روح الله نامداری

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

فرهنگ و سیاست

جواد منصوری

6,500 تومان

از وزارت تا اعدام

علی تیموری

40,000 31,600 تومان

گام تمدن ساز

محمدرضا خاتمی

از 20,000 تا 40,000 از 20,000 تا 31,600 تومان

صعود چهل ساله

سیدمحمدحسین راجی

از 0 تا 57,000 از 0 تا 0 تومان

اخلاق سیاستمداری

غلامرضا بهروزی لک

2,350 تومان

چه کسی بر جهان حکومت می کند؟

نوام چامسکی

از 10,000 تا 20,000 از 10,000 تا 15,800 تومان

اصول الحکم فی نظام العالم

حسن کافی الاقحصاری البوستوی

8,500 تومان

تکرار یا تغییر

سیدمحمدحسین راجی

35,000 27,650 تومان

جنگ خوب است

فائقه سادات میرصمدی

20,000 تومان

گفتم اعتماد نکنید

شهید کاظمی

از 25,000 تا 65,000 از 25,000 تا 51,350 تومان

آن سوی میز

مهدی خانعلی زاده

70,000 55,300 تومان

دانش اتوپیا

امانوئل والراشتاین

10,000 تومان

دکل

روح الله ولی ابرقویی

70,000 55,300 تومان