مدیریت فروش - لیست آثار

گردباد فروش

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

چهار شیوه ی کسب درآمد

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

فروش مزرعه

مارک ویکتور هانسن

3,000 تومان

فروش به افراد سرشناس

مارک ویکتور هانسن

2,000 تومان

کتابچه مسری

جونا برگر

از 2,000 تا 3,000 تومان

سلامت مالی

آماندا کلایمن

7,000 تومان

فروش در 60 ثانیه

دیوید لورنزو

12,900 تومان

کتابچه تسلط بر بازی پول

آنتونی رابینز

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه چهار راه پولسازی

رابرت کیوساکی

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه میلیاردر شدن

مارتین فریدسون

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه پول سیاه

جین میر

از 2,000 تا 3,000 تومان

روش گرگ

جردن بلفورت

2,800 تومان

فوق ستاره فروش شوید

شادن پژواک

از 3,000 تا 7,000 تومان