نوآوری و خلاقیت - لیست آثار

کتابچه استراتژی اقیانوس آبی

دبلیو. چان کیم

از 2,000 تا 3,000 تومان

نوزایش نوآوری

تبرک الکس اندر

6,000 تومان

چرا که نه؟!

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

مسیر مایکروسافت

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

راز پول چاپ کردن ۷ ‌ایرانی

مرتضی حسین اهلو

از 2,800 تا 4,800 تومان

صفر تا یک

پیتر تیل

17,900 تومان

نیکولا تسلا

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

نوآوران

آدام گرانت

از 2,800 تا 4,800 تومان

رازهای خلاقیت استیو جابز

کارمین گالو

از 2,800 تا 4,800 تومان

همسایه بعدی میلیونر

توماس جی استنلی

از 2,800 تا 4,800 تومان

کارآفرین محتاط

مایکل مسترسون

از 2,800 تا 4,800 تومان