������������ ���������� - لیست آثار

تشکیلات بهشتی

سیدمحمد بهشتی

از 15,000 تا 35,000 از 15,000 تا 27,650 تومان

تشکیل تیم

مارک ویکتور هانسن

1,000 تومان

استفاده ی بهینه از زمان

مارک ویکتور هانسن

2,000 تومان

تصمیم گیری

استیفن پی . رابینز

از 9,400 تا 15,900 تومان

جهاد اقتصادی

محمود اصغری

1,500 تومان

ناحیه سودآوری

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

آداب معاشرت برای مدیران

کبری سبزعلی یمقانی

14,000 تومان