× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

آشنایی با آرای متفکران درباره هنر جلد 3-4

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : آشنایی با آراء متفکران درباره هنر

صفحات کتاب : 238

شابک دیجیتال : 978-600-03-1829-1

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

مجلد حاضر که جلد سوم و چهارم از مجموعه 3 جلدی است شامل 8 فصل در دو بخش کلی است و به نقد و بررسی تاریخی هنر و زیبایی در نظر متفکران مسیحی و مسلمان می‌پردازد. از جمله رئوس عناوین و مندرجات عبارتست از: بخش اول: روح هنر قدسی، روش دنیوی هنر رنسانسی و باروک، سمبلیسم و رمزنگاری، گذار از یونان به مسیحیت (عقل ناسوتی و لاهوتی، بحران فرهنگ اضلالی یونان و روم)، تاریخ معنوی هنر مسیحی (تصویرگری، معماری و شمایل‌نگاری در‌گاهی، پیکرتراشی)، حکمت و فلسفه مسیحی (دین مسیح وظیفه یونان، اریگنس و کلمنس، امبروسیوس و هیرونوموس، یوهانس اسکوتوس اریوگنا، آلبرت کبیر، نظریه اشراق الهی)، مبانی نظری هنر مسیحی (تجلی صورت الهی در انسان، شیشه‌های منقوش کلیسایی، شمایل مقدس و نمونه‌های اصلی)، نظر متفکران مسیحی دربارة هنر (حکمت و فلسفه هنر آوگوستینوس، نظریه نور در تفکر دیونوسوسی آریو پاگوسی، ...)، بخش دوم: تاریخ حکمت و فلسفه هنر اسلامی (ظلمت اموی و بازگشت صور خیال جاهلی، نفوذ فلسفه یونانی، نظر فلسفی فارابی و ابن‌سینا دربارة هنر، شعر حکمت ابوالهیثم اسماعیلی، شعر حکمت خاقانی و نظامی گنجوی، فلسفه هنر خواجه نصیر‌الدین طوسی، گسستگی از هنر بزرگ و غلبه تدریجی غربزدگی و نیست‌ انگاری)، از فلسفه غربی تا حکمت شرقی هنر در عالم اسلامی (هنر حقیقی و حکمت دینی، سنت و بدعت هنری، اسماء تمدنی و رهایی فرد آمدن، حکمت اشراق سهروردی، خیال مجر‌ّد و خیال متصل و منفصل عرفانی ابن‌عربی،...)، حکمت ا‌‌ُنسی و معرفت‌شناسی هنر اسلامی (حکمت انسی و شناسایی هنری، مبدأ اثر هنری یا علت فاعلی، ریشه‌شناسی هنر،...)

کتاب الکترونیکی

9,900 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 238

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
انتقال به طبیعت انگاری
روش دنیوی هنر رنسانسی و باروک
مبانی هنر قدسی مسیحی
اضمحلال شمایل های مقدس
نسبت صورت و معنی
سمبُلیسم و رمزنگاری
سیر نزولی هنر مقدس
نور الهی در هنر قدسی
زیبایی و هنر در حکمت الهی مسیحی
فصل اول:گذار از یونان به مسیحیت
عقل ناسوتی و عقل لاهوتی
هنر و درد نیست انگاری یونانیان
بحران فرهنگ اضلالی یونان و روم
فصل دوم :تاریخ معنوی هنر مسیحی
هنر آغازین مسیحی
تصویرگری
معماری و شمایل نگاری درگاهی
درگاه های کلیسای مسیحی
پیکرتراشی
پایان هنر مسیحی
فصل سوم :حکمت و فلسفه مسیحی
دین مسیح و فلسفه یونان
بنیانگذاران حکمت مسیحی شرق و غرب
اریگنس و کلمنس
حضور فلسفه یونانی در حکمت مسیحی
امبروسیوس و هیرونوموس
آوگوستینوس قدیس
اروپایی شدن مسیحیت
سه متألّه مسیحی
یوهانس اسکوتوس اریوگنا
بسط فلسفه اسکولاستیک مسیحی
آنسلم و آبلار
قدیس برنار و حیات عقلی و عرفان مسیحی
آلبرت کبیر
توماس آکوییناس
حکمت و فلسفه در تئولوژی توماس آکوییناس
نظریه اشراق الهی
پایان فلسفه والهیات قرون وسطی
فصـل چهارم :مبانی نظری هنر مسیحی
بازگشت عقل لاهوتی
تجلی صورت الهی در انسان
هنر مسیحی و یونانزدگی طبیعت انگارانه
شمایل مقدس مسیحی
سمبلیسم و رمزشناسی هنر مسیحی:نام مسیح، صلیب، خورشید و حروف مقدس
سمبلیسم و معماری مسیحی
صورت و ماده ارسطویی و افلاطونی: هیله مورفیسم
هنر مقدس مسیحی و آیین های دینی
شیشه های منقوش کلیسایی
شمایل مقدس و نمونه های اصلی
مبانی نظری شمایل نگاری
فصل پنجم:نظر متفکران مسیحی درباره هنر
روح هنر مسیحی
هنر در نظر آباء اولیه کلیسا
نظریه شمایل شکنی و شمایل پرستی در هنر مسیحی
حکمت و فلسفه هنر آوگوستینوس
نظریه نور در تفکر دیونوسوس آریوپاگوسی
تفکّر هنری در عصر مهاجرت ها و مسیحی شدن اروپاییان شمالی
فلسفه هنر عصر کارولنژی و شارلمانی: قدیس برنار کلرویی و عهد جلالی هنر رمانسک
تفکر هنریِ عصر گوتیک
حکمت هنر و زیبایی در تئولوژی مسیحی
هنر و زیبایی از دیدگاه قدیس توماس
خیال و مثال در تاریخ فلسفه غرب و شرق
نظریه تفسیر و تأویل و تمثیل
تفکر هنری پایان قرون وسطای مسیحی
کلام آخر.
کتاب چهارم:هنر و زیبایی در نظر متفکران مسلمان
مقدمه
فصل ششم:تاریخ حکمت و فلسفه هنر اسلامی
سرآغاز حکمت هنر
آغاز هنر اسلامی
ظلمت اموی و بازگشت صُوَر خیالی جاهلی
نفوذ فلسفه یونانی در نظریه های هنر اسلامی: دو جریان نظری
پیدایی شعر حکمت یونانزده پس از نفوذ فلسفه یونانی
نظر فلسفی فارابی و ابن سینا درباره هنر
نظر فلسفی شهید بلخی و ابوسلیمان منطقی درباره هنر
سه نگاه فلسفی ادبی، عرفانی و دینی به هنر، در قرن چهارم هجری
نسبت میان شعر و دین
شعر فلسفی اسماعیلی کسایی و شعر حکمت شیعی فردوسی
شعر حکمت ابوالهیثم اسماعیلی
نظر فرخی و عنصری در باب معانی ذوقی
شاعر میان صنعت کلامی و هنر ذوقی قلبی: مسعود سعدسلمان
شاعران آشنا به فلسفه یونانی: فخرالدین گرگانی، عمعق بخارایی و انوری
حیرت مذموم شاعرانه در مواجهه با راز وجود: خیام و معزّی
حکمت هنر ادبا و فلاسفه
شعر حکمت خاقانی و نظامی گنجوی
شاعران دینی و انسی در برابر یونانزدگی
حکمت انسی هنر نزد امیر خسرو دهلوی، عطار، حافظ و جامی
فلسفه هنر خواجه نصیرالدین طوسی
فراتر از نظریه صوری و خیالی هنر
سُکریه و صحویه و تأویل در هنر
نظریه های هنر در آرای متفکران مسلمان
ادوار تفکر نظری درباره هنر
عصر پایانی هنر بزرگ اسلامی
گسستگی از هنر بزرگ و غلبه تدریجی غربزدگی و نیست انگاری
فصل هفتم:از فلسفه غربی تا حکمت شرقی هنر درعالم اسلامی
هنر حقیقی و حکمت دینی
هنر یونانی و ماقبل یونانی، تخنه
انحراف از هنر حقیقی و انکشاف قدسی با متافیزیک و فلسفه یونانی
غربی شدن تعریف هنر در عصر سیطره فلسفه
عقل فعّال یونانی ـ شرقی
هنر نسبت کامل انسان با خداوند و حقیقت
زشتی و بی نسبتی انسان با قدس در عصر مدرن
تنزّل خیال در فلسفه یونانزده مسلمانان
عقل فعّال فیلسوفان مسلمان
سنّت و بدعت هنری
کشف صورت ازلی در هنر دینی
بی صورتی هنر مدرن
اسماء تمدنی و رهایی و فرآمدن
حکمت اشراق سهروردی و ساحت متعالی خیال و مثال
خیال مجرد و خیال متصل و منفصل عرفانی ابن عربی
ابن عربی و عالم خیال و الهام ربانی
عقل و قلب ابن عربی
هنر و عالم چون خیال اندر خیال: آیه بینی هنر
مذهب اصالت قلب ابن عربی در برابر مذهب اصالت عقل یونانزده فلاسفه
دینی شدن نظریه هنر پس از یونانزدگی آغازی
نیست انگاری مضاعف هنر مدرن شبه اسلامی
مقاومت هنرمندان اصیل در برابر هنر مدرن
فصل هشتم :حکمت انسی و معرفت شناسی هنر اسلامی
پرسش از حقیقت و ماهیت اثر هنری علل پنگانه هنر
حکمت اُنسی و شناسایی هنری
1- خیال و تخیّل، محاکات و ابداع
ماده اثر هنری
2-مبدأ اثر هنری: علت فاعلی
الهام حقیقت هنری، جذبه و مکاشفه حقیقت
3-عالم خیال و صورت خیالی
کشف صور و مخیَّل و کشف معنوی و مجرّد
عالم خیال و مراتب قوای ادراکی
حس: صورت حسی (جزئیات)
نموداری از مراتب قوای ادراکی انسان براساس آرای حکمای اسلامی
نمودار دیگری از مراتب قوای ادراکی انسان براساس آرای حکمای اسلامی
در افهام خلایق مشکل افتاد
ریشه شناسی هنر
عشق و عاشقی و خیال معشوق
مراتب قوای ادراکی انسان براساس آرای ابن عربی
4-مبدأ القائات
خیال هنر دینی و دنیوی؛ خیال ممدوح و خیال مذموم
5-علت نمونه ای و مثالی
هنر جلوه محسوس نامحسوس «دیدار» حقیقت
6-صورت اثری هنری
زیبایی
مرگ خیال و مکاشفه اساطیری: شعرزدایی در فلسفه یونانی
جذبه وبیخودی
ارتباط شهود قلبی و ادراکات باواسطه حصولی
جهان و انسان و مقولات معرفت انسان درباره جهان از نظر ارسطو
7-غایت اثری هنری
کاثارسیس و تزکیه روح مخاطب و تذکر حقیقت

محصولات مشابه

بیشتر