× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

فقه و نهج البلاغه

استنباط های فقهی فقیهان شیعه از نهج البلاغه

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

صفحات کتاب : 288

کنگره : BP۳۸/۰۸‏‫‭‏‫‬‭/ق۲۵ف۷ ۱۳۹۷

دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵

کتابشناسی ملی : 5163207

شابک : ‏‫‭978-600-7044-38-4

سال نشر : 1397

خلاصه اثر

سید رضی(ره) در نیمۀ دوم قرن چهارم کتاب نهج البلاغه را که دربردارندۀ سخنان حکیمانۀ علی(ع) است به رشتۀ تحریر درآورد. سید رضی(ره) خود شاعری کم نظیر و نویسنده ای توانمند بود که در آسمان ادب عربی چون ستاره ای نورانی می درخشید.

فصاحت و بلاغت کلام امیرالمؤمنین(ع) سید رضی(ره) را مسحور خود ساخت و چون «قدر زر زرگر شناسد» به جمع آوری کلمات آن امام همام همت گمارد؛ گرچه وی در نگارش این کتاب، بیشتر فصاحت و بلاغت کلام امام(ع) را مد نظر داشت.

این کتاب شریف از همان ابتدای نگارش از جهات مختلف توجه بسیاری از عالمان و دانشمندان شیعه و سنی را به خود جلب کرد و شرح ها و ترجمه های بی شماری بر آن نگاشته شد. نکته های صرفی، نحوی، بلاغی، کلامی و مسائل علمی دیگرِ مطرح شده در آن، بحث و کنکاش شد و هر کس به اندازۀ گنجایش و فهم خود از این دریای معارف بهره برد و باغ علوم خود را به گل های معطر آن گلزار بی پایانِ حکمت و دانش زینت داد.

اما با کمال تأسف، پرداختن به مسائل فقهیِ این کتاب گران سنگ ورای پردۀ غفلت ماند و کمتر بدان توجه شد و نه تنها کتابی مستقل دراین باره سامان نیافت بلکه فقهای پیشین نیز در استنادات فقهی، کمتر به این منبع مهم رجوع کردند.

کتاب‌الکترونیکی

5,000 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 288

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
پیشگفتار
بخش اوّل: کلیّات
1. فقه در لغت
2. فقه در اصطلاح
3. بررسی شیوه های اثبات استنادپذیری نهج البلاغه
راه اول: وجود سند در دیگر منابع
راه دوم: عرضه بر قرآن
راه سوم: اعتماد به شخصیت علمی والای سید رضی
راه چهارم: شهرت
راه پنجم: ادعای تواتر یا استفاضۀ نهج البلاغه
راه ششم: مقبوله بودن نهج البلاغه
راه هفتم: عظمت محتوایی
راه هشتم: سبک شناسی
راه نهم: تجمیع قرائن
بخش دوم: فقه در نهج البلاغه
فصل اول: عبادات
1. نیت عبادات
2. بدعت و تشریع
3. طهارت
الف. احکام حائض
ب. احکام میت
یک. نماز میت
دو. بی تابی در مصیبت
سه. خندیدن در قبرستان و در هنگام تشییع جنازه
4. نماز
الف. اوقات نماز
ب. مکان نمازگزار
ج. نماز نافله
د. نماز جماعت
رعایت حال مأموم در نماز جماعت
ه . نماز جمعه
مسافرت قبل از نماز جمعه
5. روزه
روزه در گرما
6. حج
الف. وجوب حج
ب. چگونگی اثبات هلال ماه ذی الحجه
ج. تأثیر اجازۀ شوهر در حج همسر
7. قربانی
شرائط حیوان در قربانی
8. زکات
الف. عبادی بودن زکات
ب. وجوب زکات
ج. شرائط وجوب زکات
د. شروط عامل جمع آوری زکات
ه . آداب زکات دهنده و گیرندۀ آن
و. پذیرفتن سخن مالک در بحث زکات
ز. حرمت زکات و صدقه بر سادات در بعضی موارد
ح. شریک بودن فقرا در مال ثروتمندان
9. صدقه
الف. استحباب صدقه
ب. کراهت رد سائل
ج. صدقه برای مریض
د. صدقۀ زیاد
ه . صدقه دادن با دست خویش
فصل دوم: معاملات
1. بیع
الف. آسان گرفتن بیع
ب. بیع با شخص مضطر
ج. بیع با مال حرام
2. ارث
ارث بردن نزدیکان قاتل
فصل سوم: مکاسب محرمه
1. احتکار
الف. حرمت احتکار
ب. اجبار محتکر بر فروش اجناس
ج. مجازات محتکر
2. استفاده از زیورآلات کعبه و مشاهد مشرفه
3. باج گیری
4. رشوه
حکم فقهی رشوه
5. تعلم نجوم
حرمت تعلم نجوم در همۀ موارد یا بعضی از آن
6. ربا
حرمت ربا و راه های فرار از آن
7. سحر
الف. حرمت سحر
ب. کفر ساحر
8. کهانت و پیشگویی
الف. حرمت کهانت
ب. حکم شرعی تشریح
فصل چهارم: فقه قضایی
1. قضاوت
الف. شرائط و صفات قاضی
یک. مرد بودن
دو و سه. علم و استقلال قاضی
ب. مستندات قضاوت
ج. ارتزاق قاضی
د. حکم هدیه گرفتن قاضی
2. نکاح
همبستری مستحب
3. شهادت
شهادت متکدی
4. تعزیرات
نظر حاکم در تعزیر
5. قصاص
الف. قصاص حکم اولیه در قتل عمد
ب. قصاص چند نفر به جرم قتل یک نفر
ج. چگونگی اجرای قصاص
فصل پنجم: فقه سیاسی
1. لزوم برقراری حکومت
الف. حفظ نظام
ب. ولایت فقیه
یک. اثبات ولایت فقیه
دو. شرائط ولی فقیه
2. حکم حکومتی
الف. والی و حاکم
یک. انتخاب والی و حاکم
دو. شرائط والی
اول و دوم. عقل و عدالت
سوم. قوت و قدرت کامل
چهارم. مرد بودن حاکم
پنجم. عالم یا اعلم بودن حاکم
ب. روا یا ناروا بودن اطاعت از حاکم
3. وظائف حاکم و حکومت
الف. مراقبت از کارگزاران
ب. نگهداری از اموال عمومی و بیت المال
ج. ارتباط و ملاقات حاکم با مردم
د. مراقبت از تحرکات نظامی دشمن
ه . توجه به ضعیفان
و. دخالت در بازار در برخی موارد
ز. جواز امان دادن و وجوب وفای به آن
ح. مدارای حاکم و کارگزاران با مردم
ط. حقوق متقابل بین امام، کارگزاران و رعیت
ی. بیت المال
ک. مالیات
4. جهاد
الف. وجوب جهاد و آغاز شروع جنگ
ب. شرائط صلح
ج. مبارز طلبیدن
د. دعا قبل از جنگ
5. امر به معروف و نهی از منکر
الف. وجوب امر به معروف و نهی از منکر
ب. انکار قلبی در نهی از منکر
ج. شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
یک. احتمال تأثیر
دو. عامل بودن آمر به معروف
د. مقابله با فساد حتی در صورت ضرر
ه . قیام در مقابل حاکم ستمگر
فصل ششم: فقه اخلاق
1. آداب سفر
2. آرزو های بلند
3. احترام بعضی شهرها
4. استعانت از خداوند
5. استفاده از فرصت ها
6. اصلاح ذات البین
7. اصلاح نفس
8. امانت
وجوب اداء امانت
9. انصاف
10. اهانت به مؤمن
11. بافندگی
12. بخل ورزیدن
13. بی تابی در مصیبت
14. بیماری
مدارا با بیماری
15. پناه بردن از فتنه به خداوند
16. تبذیر
17. تشابه به کفار
18. تعلیم و تعلم
تعلیم و تعلم قرآن
19. تفقه در دین
20. تفکر در قرآن
21. تقوی
22. تکبر
23. تکذیب نسبت های ناروا به مؤمن
24. تنبلی و کسالت
25. تهمت
26. تهنیت گفتن
27. تواضع
28. توبه
29. حسد
30. حفظ خود در مقابل تیزبینی های مؤمن
31. حفظ زبان
الف. وجوب حفظ زبان
ب. سکوت کردن
32. حقوق متقابل بین فرزند و والدین
33. حیا و عفت
34. حیوانات
تعرض به حیوانات
35. خوابیدن زیاد
36. خوردن و آشامیدن
الف. سیر غذا خوردن
ب. تواضع در خوردن و آشامیدن
37. خوشحال کردن مؤمن و کمک به او در مشکلات و چشم پوشی از کارهایش
38. درخواست از مردم
39. دروغ
40. دشنام و لعن
41. دعا
الف. دعای در شب
ب. دعا در زمان عافیت
ج. تقدیم صلوات در دعا
د. به زبان آوردن حاجت
دعای در سختی ها
ه . ناامید نشدن در صورت تأخیر اجابت
و. دعا قبل از جنگ
42. دنیا
الف. کمک گرفتن از دنیا برای آخرت
ب. کناره گیری از دنیا
ج. بهره بردن از دنیا به مقدار ضرورت
43. رضایت به فعل حرام
44. رنگ کردن مو
45. ریا
46. زورگویی
47. سر مؤمن
کتمان اسرار مؤمنین و حفظ آبروی آنان
48. سنت ها و عادات خوب و ناپسند
49. شکایت بردن نزد مردم
50. شوخی کردن و خندیدن
51. صبر و حلم
الف. وجوب صبر در بعضی موارد
ب. استحباب صبر و حلم
52. صله رحم
53. طمع
54. ظلم و ستم
55. عبادت
کم شمردن عبادت
56. عجب
57. عذرخواهی کردن
58. عفو و گذشت
59. عهد
الف. وفای به عهد
ب. عیوب دیگران
60. غصب
الف. حرمت غصب
ب. برگرداندن مال غصبی
61. غضب
62. غیبت
الف. حرمت غیبت
ب. استماع غیبت
ج. یادکرد معایب دشمنان اهل بیت(ع)
د. راضی کردن شخص غیبت شده
63. غیرت
64. فخرفروشی
65. فریب
حرمت فریب
66. قسم
الف. قسم روا و ناروا
ب. قسم مکروه
67. قضا و قدر
الف. سخن گفتن در قضا و قدر الهی
ب. رضایت به قضای الهی
68. کار و تلاش
69. کمک به دیگران
70. گریستن
الف. گریه برای خدا
ب. گریه بر مؤمن
71. گمان بد
گناه (سبک شمردن آن)
72. مثله کردن
73. محاسبۀ نفس
74. محیط زیست
75. مراء و جدل
76. مرگ
یاد مرگ و آرزوی آن
77. مستحبات
الف. انجام مستحب در پنهانی
ب. مشارکت با شخصی که رزق و روزی به او رو آورده
78. مشورت
الف. جواز مشورت
ب. استحباب مشورت
ج. کراهت مشورت با افرادی خاص
79. معاشرت با مردم
الف. معاشرت نیکو
ب. انتخاب دوست
ج. همنشینی با بدان
د. همنشینی با خوبان
80. انس با مردم
81. کوچک شمردن معروف و کتمان آن
82. منّت گذاشتن
83. مهمانی دادن
84. مواظبت از خود در اول فصل سرما
85. میانه روی
الف. میانه روی در عبادت
ب. میانه روی در طلب رزق
86. ناامیدی از خدا
87. نعمت
اظهار نعمت
88. نفس
مذمت نفس
89. وصیت
وصیّ خود بودن
90. وعد
وفای به وعد
فصل هفتم: اصول فقه
1. اجتهاد
الف. جواز اجتهاد
ب. اجتهاد در زمان ائمه(ع)
ج. شرائط مفتی
د. تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد
ه . منابع اجتهاد
و. بطلان اجتهاد در برخی موارد
2. تقلید
الف. وجوب تقلید
ب. تقلید اعلم
ج. روا نبودن تقلید از غیر تابعین اهل بیت(ع)
3. حجیت نصوص و ظواهر قرآن
4. احتیاط
وجوب توقف و احتیاط
5. تزاحم
6. مذهب تصویب
الف. بطلان مذهب تصویب
ب. تقیه
بخش سوم: موارد قابل استناد در فقه
1. حرمت اذیت کردن مؤمن
2. کراهت زیاد خوردن
3. حرمت تکبر
4. حرمت بدعت گذاردن
5. کراهت بالا بردن دنیاداران و پایین آوردن پرهیزکاران
6. استحباب اعتراف به حق
7. عدم قبول انکار اقرار و توجیه آن
8. حرمت دشمن داشتن مؤمنان
9. استحباب آراستگی در هنگام فقر
10. وجوب تعلم فقه
11. جواز توسل به ارواح طیبه اولیای خدا
12. نقش نیت در پاداش عمل
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر