× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
1 امتیاز
1 نفر

سپاه سحر

درس‌نامه‌ی فارسی هشتم (بر پایه‌ی پنج گنج نظامی و شاعران بزرگ زبان فارسی)

نوع اثر : کتاب

ناشر : روزگار

نویسنده :

صفحات کتاب : 124

کتابشناسی ملی : 4375391

شابک : 978-964-374-654-4

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

کتاب سپاه سحر؛ درس نامه ی فارسی هشتم (بر پایه ی پنج گنج نظامی و شاعران بزرگ زبان فارسی) نوشتۀ محمد مفتاحی و زهرا طهماسبی نمینی، اثری بر پایۀ ادبیات هفتم و هشتم دورۀ اول دبیرستان است.

در ابتدای هر درس نکات مهم دربارۀ آرایه های ادبی و دانش های زبانی توضیح داده شده و سپس تمرین هایی بر پایۀ درس مورد نظر، آمده است. در بین این تمرین ها، مثال هایی هم از پنج گنج نظامی و دیگر شاعران بزرگ ایران زمین گنجانده شده است.

تجربۀ سال های تدریس، به نگارندگان این کتاب آموخته است، که پاسخ دادن به تمرین هایی از این دست، سبب کسب مهارت در پاسخ گفتن به پرسش هایی با روش های دیگر می شود.

در بخشی از کتاب سپاه سحر می خوانیم:

سجع و نثر مسجع:
سجع به معنی آواز کبوتر یا قمری است و به کلمات هم آهنگ در جمله ها گفته می شود. سجع نقش قافیه در شعر را دارد.
الف. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
ب. تو نیز اگر بخفتی به از آن، که در پوستین خلق افتی.
تمرین: در حکایت زیر سجع ها را پیدا کنید.
الف) مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: «نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟»
گفت: «نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.»
ب) خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بیوقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که برتو دلیر شوند.
واژه های ساده و غیرساده:
به واژه ها یی که از یک بخش ساخته می شوند ساده می گوییم. مانند: در، میز، گل، دیوار

کتاب الکترونیکی

6,800 تومان

حجم : 668.3 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 102

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

.

محصولات مشابه

بیشتر