× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

آشنایی با آرای متفکران درباره هنرجلد2

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مجموعه اثر : آشنایی با آراء متفکران درباره هنر

صفحات کتاب : 122

کنگره : ‫‬N69/3‭‬ ‭/ف2‫‭‫‭م4 1390ی

دیویی : ‫‬‭700/1

کتابشناسی ملی : 2389078

شابک : 978-600-175-184-4

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-1816-1

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

مجلد حاضر که جلد اول از مجموعه 3 جلدی است شامل 8 فصل است و به نقد و بررسی هنر و زیبایی در نظر متفکران شرق می‌پردازد. از جمله رئوس عناوین و مندرجات عبارتست از: معنی عام و خاص هنر، حکمت و فلسفه هنر، هنر و صنعت ماقبل آدم، غایت هنر ماقبل، حکمت هنر نبوی امت واحده و حکمت هنر (مبانی فرهنگ و هنر اساطیر الاولین و دینی آغازین، مظاهر هنری عالم اساطیر الاولین در امریکای کهن، سرخپوستان شمالی، افریقا، اسکیموها و اقیانوسیه)، حکمت اساطیری و دینی هنر بین‌النهرین (فرهنگ اساطیری سومر، فرهنگ بابلی، زیگورات و برج سومری ـ بابلی، هنر اکدی)، حکمت دینی و اساطیری ایران (اصالت آریایی و ودایی دین در اسطوره‌های کهن، آیین زرتشی و حقایق دینی و تاریخی، یونان‌گرایی ایرانیان، هنر ساسانی، ماندالاها و مظاهر فر‌ّه‌ هنری)، حکمت اساطیری هنر مصر (نقاشی کهن مصری، معماری معابد و مقابر، اهرام، معبد مصری و آیین موحدانه اخناتون)، حکمت دینی و اساطیری هنر یهودی (کنیسه‌ها، معبد یهود)، حکمت اساطیری و دینی هنرمند) مجردات و کلیات در تفکر هندو، آیین بودایی و اصالت نیستی، مایا، سامسارا و معبد هندو، طریقت هی نایانی بودایی)، حکمت اساطیری هنر چین (آیین کنفوسیوس، تائو، چان و بودای چینی،...)، حکمت اساطیری هنر ژپن (روح تفکر ژاپنی، شینتو و بوشیدو، تأثیر ذن بر رسم بوشیدو، رئالیسم کاماکورایی،...).

کتاب الکترونیکی

5,000 تومان

حجم : 827.8 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 122

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول : فرهنگ متافیزیکی هنر یونانی رومی
1-فرهنگ هنری یونان
زایش تفکر فلسفی یونان
فرهنگ هنری روم
فصل دوم :تاریخ فلسفه هنر یونانی رومی
1-آغاز حکمت و فلسفه هنر
2-هومر و هسیودس
3 -الهگان الهام بخش هنر در اساطیر و دین یونانی: موزها
4 -دانایان یونانی
فیثاغورث
هراکلیتوس
پارمنیدس
امپدُکلس (انباذقلس)
آناکساگوراس
لوکیپوس و دموکریتوس
5-تفکر مفهومی و سوفسطایی بشرمدار
6 -انتقال از اسطوره لاهوتی به فلسفه ناسوتی
فصل سوم :هنر در نظر فیلسوفان کلاسیک یونان
فلسفه هنر سقراط
فلسفه هنر افلاطون
افلاطون سقراطی
افلاطون متأخر و فلسفی
1وجودشناسی هنری
تقلیل مبادی اعلای اسطوره، به مثالهای جاویدان فلسفه
هنر در عالم افلاطونی
2معرفت شناسی هنری
مراتب معرفت و دانش
هنر و علم
مابعدالطبیعه هنر و نظریه محاکات
اصطلاح محاکات و صُوِر آن
3 زیبایی شناسی هنری و ایده زیبایی
هنر و زیبایی
تعریف زیبایی: مفید و سودمند، خیر، لذت و اندازه و تناسب
4-انسان شناسی هنری (معرفت النفس هنری)
5-اخلاق شناسی هنری
ایده خیر و سعادت و مقام هنر
هنر و فضایل اخلاقی
6-هنر، صنعت و طبیعت
اثر هنری و طبیعت
هنر و صنعت؛ تخنه دوگانه
هنر و صنعت در عالم اساطیری و متافیزیک
7-هنر و حقیقت افلاطونی
نسبت فلسفه و هنر و شعر
رهایی از عالم اساطیری
شش مرحله حقیقت مفهومی افلاطونی در نظر نیچه
رهایی از حقیقت مفهومی افلاطونی
فلسفه هنر ارسطو متفکر غیرافلاطونی
1-وجودشناسی هنری
صورت شناسی
2-معرفت شناسی هنری
معرفت شعری
هنر و حقیقت
هنر و امر کلی معقول
هنر و فلسفه
هنر و محاکات
لذت محاکات و تقلید
اصالت محاکات در مابعدالطبیعه هنر ارسطویی
3-زیبایی شناسی هنری
هنر و زیبایی
لذّت زیبایی هنری
زیبایی و مطبوعیت
زیبایی و خیر
اندازه، نظم، همسازی و روشنی
زشتی و زیبایی
4-اخلاق شناسی هنری
هنر و اخلاق
5-روانشناسی هنری
پالایش روانی: کاثارسیس
هنر، تقدیر و فقر ذاتی در تراژدی
6-هنر و صنعت
اقسام هنر و تخنه در نظر ارسطو
فصل چهارم :فلسفه هنر در دوران انحطاط فلسفه یونانی
1-فلسفه هنر یونانی، رومی کلاسیک متأخر
2-فلسفه هنر رواقی
رواقیان اهل هنر
هنر یونانی و تفکّر عمل گرای رومی
زیبایی، فضیلت، تناسب و تخیل
هنر و غایت اخلاقی
نظریه سیسرونی هنر
رواقیان، فیلسوفان اخلاقی
3-فلسفه هنر اپیکوری
لذت و رهایی از رنج
غایت هنر و لذت معنوی
موسیقی و لذت
ادبیات و شعر در عرف رومی
4-فلسفه هنر افلوطین
پیدایی تفکر نوافلاطونی
اصول فلسفه افلوطین
نظریه زیبایی در تفکر افلوطین
هنر، فلسفه و محاکات
سیر هنرمند و فیلسوف، در مراتب عالم و زیبایی
پایان فلسفه یونانی رومی
کتابشناسی

محصولات مشابه

بیشتر