× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

گویش نامه علامرودشت

نوع اثر : کتاب

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده : ,

صفحات کتاب : 474

کنگره : DSR2107‫‬‭‭‬ /ل23‏‫‭م9 1396

دیویی : 955/6354

کتابشناسی ملی : 4653138

شابک : 978-964-426-922-6

سال نشر : 1396

خلاصه اثر

یکی از شاخه های علم زبانشناسی شناخت و بررسی گویش هاست. گویش های فراوان و
متفاوت و متنوعی که در جامعه و در طبقات گوناگون گویشوران وجود دارد نشان دهندۀ
تکثر و توانایی و امکانات گوناگون یک زبان است.

گویش علامرودشت، یکی از گویشهای جنوب استان فارس است. گویش های این منطقه، اشتراکات و تفاوت های فراوانی با هم دارند. به نحوی که حتی در شهر علامرودشت به عنوان مرکز بخش، با توجه به تنوع بافت جمعیتی، اندک تفاوت هایی را در گویش مردم می توان دید.

این کتاب حاصل تحقیقی تدریجی و مداوم در طی چند سال است. نگارندگان که خود اصلاً گویشور همین منطقه هستند با تحقیقی میدانی و گسترده، هم از دانسته های خود و هم از گفتار نسل های مختلف محل از پیر و جوان، باسواد و کمسواد و بیسواد، هزاران واژه و جمله را اخذ و در این کتاب ثبت کرده اند.

این کتاب در شش فصل به بررسی و معرفی گویش علامرودشت پرداخته است.

کتاب‌الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 492

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

موضوعات

فهرست

سرآغاز
پیشگفتار
توضیح دربارۀ برخی شیوه های نوشتاری در متن
فصل اول
مقدمه
زبان
زبان معیار
گونه
لهجه
گویش
ضرورت تحقیق
پیشینۀ تحقیق
شیوه تحقیق
معرفی منطقه
رابطۀ گویش ها و زندگی و فرهنگ های بومی
عوامل مؤثر در تحولات زبان ها و گویش ها
1 تغیرات سیاسی اجتماعی جامعه
2 بینش و جهان بینی تازه
3 ساخت زندگی اقتصادی
4 مهاجرت
فصل دوم
آواشناسی و دستور
آواشناسی
ویژگی های آوایی گویش علامرودشت
دستگاه واجی
مصوت ها
صامت ها
دگرگونی ها؛ فرآیندهای واجی
-1 حذف؛
-2 قرارگرفتن آوایی دربرابر آوای دیگر
-3 قلب و ابدال
-4 افزایش
-5 تبدیل و ادغام
دستور
دستگاه صرفی
شناسه های مضارع
شناسه های ماضی
صرف افعال ماضی
فعل اسنادی
فعل امر
فعل آینده
فعل مرکب
فعل یک شخصه؛ یک شناسه
ضمیر
اسم
معرفه و نکره
تصغیر
جنس در اسم
اسم و اتباع
اسم صوت
وندها
پیشوند وا
تفاوت معنایی در مصدرها
اصوات (شبه جمله ها)
صفت
ممیز
قید
ویژگی های نحوی
فصل سوم
جای پا در متون گذشته
ریشه شناسی و کاربرد در متون گذشته
فصل چهارم
جمله ها و کنایات
فصل پنجم
نمونه هایی از اشعار محلی
رونق علامرودشتی
شعر آچو
«زبان حال آچو»
باغ خفرویه
وطن
فصل ششم
جدول نام ها و واژه ها
خانواده و فامیل
خوردنی ها، نوشیدنی ها، میوه ها
پوشاک
درختان و گیاهان
حیوانات، جانوران و حشرات
پرندگان؛ مرغان
ابزار، وسایل و ظروف
واژه های عمومی
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر